Budownictwo

30Ciągłe powstawanie nowych budynków jest procesem widocznym niemal na każdym kroku. Wznoszenie nowych budowli, praktyczne wykorzystanie wiedzy związanej z nowoczesnymi technikami, a także przebudowy, modernizacje, konserwacje i odbudowy obiektów – wszystko to wchodzi w zakres szerszego pojęcia, jakim jest budownictwo. Wyróżnić można budownictwo wodne oraz lądowe. Przykładami tego pierwszego są wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy czy jazy służące utrzymaniu stałego poziomu rzek dla celów żeglugi. Budownictwo lądowe, jak nazwa wskazuje, zajmuje się natomiast projektowaniem, technikami wykonywania oraz samym już wykonaniem obiektów budowlanych mieszczących się na lądzie.  W niektórych sytuacjach termin „budownictwo” odnosi się również do rozbiórki budynków. Można o tym mówić w przypadku, gdy mamy do czynienia z obiektami budowlanymi nie spełniającymi wymagań technicznych, a więc zagrażającymi bezpieczeństwu, bądź gdy na danej działce chcemy postawić budynek na miejsce już tam istniejącego.