Budynki

23Każdy doskonale wie o tym, że budownictwo i wszystko, co jest związane z tą dziedziną rozwija się w bardzo szybkim tempie. Najlepszym dowodem na potwierdzenie przed momentem wysnutej tezy jest nieustannie zwiększająca się ilość różnego rodzaju, niezwykle nowoczesnych budynków, które pod względem swego zastosowania i wyglądu zewnętrznego są najwspanialszymi osiągnięciami ludzkiej myśli technicznej. Jeżeli chodzi o najbardziej typowe dla nowoczesnego budownictwa obiekty, to są nimi z całą pewnością wielkie wieżowce, w zdecydowanej większości przypadku zlokalizowane w centralnych rejonach wielkich miast. Oprócz tego wyrazem nowoczesnej myśli architektonicznej są wspaniałe mosty, które współcześnie potrafią się niekiedy ciągnąć nawet na odległość kilku kilometrów. Z kolei rozmiary wspomnianych powyżej wieżowców współcześnie z reguły mieszczą się w granicach kilkuset metrów. To wszystko, co jest teraz, szczegółowo prezentowane jeszcze kilkadziesiąt lat temu w większości było w sferze ludzkich marzeń.