Cegły

26Pierwotne cegły były wyrabiane z gliny i suszone na słońcu. Dziś produkcja cegieł opiera się na formowaniu z gliny bloczków, które są wypalane w specjalnie do tego przystosowanych piecach, na przykład tunelowych. Cegły są dostępne dla potrzeb budownictwa w różnorodnych rodzajach oraz kolorach. Do najpopularniejszych wyrobów należy cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustaki i cegła licowa. Stosuje się ich w różnych miejscach. Na przykład cegłę kratówkę, dziurawkę lub pustaki ceramiczne wykorzystuje się do murowania ścian zewnętrznych budynków. Niekiedy stosuje się także materiały nie ceramiczne, do których należy bloczek gazobetonowy. Cegły pełne są wypierane przez te materiały głównie ze względu na otwory, które stanowią lepszą izolację termiczną. Cegły pełne natomiast z powodzeniem stosuje się przy budowie ścian kominowych. Zewnętrzne ściany budynków okłada się cegłą licową. Po ich wykorzystaniu niepotrzebne jest już późniejsze tynkowanie budynku, ponieważ taka cegła jest już barwiona.