Dach

29Dach stanowi jeden z ważniejszych elementów domu. Konstrukcja tradycyjnego dachu opiera się na prostych zasadach. Jeśli jest stosowana drewniana konstrukcja dachu, wspiera się ona na zewnętrznych ścianach budynku. Szkielet dachu wykonuje się z krokwi. Na konstrukcję szkieletu przybija się deski, które w następnym etapie pokrywa się materiałem wodoodpornym. Stosuje się do tego najczęściej papę asfaltową. Poprzez papę do krokwi przybija się listwy, które biegną dookoła dachu. Listwy stanowią oparcie dla dachówek. Innym rozwiązaniem jest pokrycie dachu blachą. Domy o konstrukcji drewnianej pozwalają wykorzystywać do swej budowy prefabrykowane elementy. Elementy do całego szkieletu domu są na masową skalę produkowane w fabrykach. W dawnym budownictwie wiejskim wykorzystywano do krycia dachów tradycyjną strzechę. Materiał ten wykonywano ze słomy lub trzciny. Nie było to jednak trwałe rozwiązanie, choć można jeszcze spotkać zwolenników tej metody, którzy stawiają na niekonwencjonalne metody.