Dobre prawo

Chcąc znać prawo lub szukając pomocy prawnej, warto wiedzieć,że poczynając od  września 2016 roku zmienione zostały przepisy prawa, które dotyczyczą dostępu do informacji, jakich udzielać o sobie i aplikantach radcowskich,  radcy prawni. Do tej pory, szukając informacji o tym, czy radca prawny lub osoba, która się wobec nas, za radcę prawnego podaje, jest w istocie radcą prawnym i posiada czynne prawo wykonywania zawodu, należało sięgnąć do Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie winny znajdować się, publikowane przez  Rady okręgowe izb radców prawnych, listy wszystkich radców prawnych i aplikantów, mających prawo do wykonywania zawodu w danym okręgu. Po ostatniej zmianie przepisów prawa, Rada okręgowa izby radców prawnych, nadal pozostaje jedynym organem, który  prowadzi listę radców prawnych i aplikantów radcowskich, jednakże nie ma już obowiązku publikacji tych informacji, gdziekolwiek, poza swoją stroną internetową. Tylko tam, na stronie internetowej dostępnej, np. dla Warszawy, pod adresem https://www.oirpwarszawa.pl/, Rada okręgowa izby radców prawnych zobowiązana będzie udostępniać informacje o wpisanych na prowadzone przez nią listy, radcach prawnych i aplikantach radcowskich. Na liście tej, oprócz, imion i nazwisk radców prawnych  i aplikantów radcowskich, znajdziemy także numer pod jakim radca prawny wpisany został na listę Okręgowej izby radców prawnych.

Na stronach Okręgowej izby radców prawnych znajdziemy także listę  prawników zagranicznych, działających w podległych Izbom okręgach. To również wymóg znowelizowanego prawa, w tym o świadczeniu przez prawników zagranicznych, pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Te same przepisy prawa stanowią, że Rada okręgowa izby radców prawnych zobowiązana jest do udostępniania list radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych, Krajowej Radzie Radców Prawnych, http://kirp.pl/. Zródło: USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Dz.U. 1982 Nr 19 poz. 145. Nowe brzmienie ust. 4 i dodane ust. 5 i 6 w art. 52 wejdą w życie z dn. 8.09.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *