Dokumenty

9Jeżeli zdecydowałeś się budować dom, to wiesz z pewnością, ile będzie cię kosztowało to pracy, nie tylko z punktu widzenia samego przedsięwzięcia oraz dostawy materiałów czy znalezienia ekipy. Tych spraw jest znacznie więcej. Pierwszym krokiem na tydzień przez rozpoczęciem robót budowlanych  jest stosowne powiadomienie wojewódzkiego, ewentualnie powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Zgłoszenie to musi składać się, wraz z samym pismem, również z oświadczenia kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Jedynym odstępstwem od takiej reguły może być moment, kiedy budujemy standardowy projekt domu jednorodzinnego. Jeżeli tak, to nadzór inwestorski nie jest niezbędny. Kierownik budowy w oświadczeniu musi jednak określić i szczegółowo zdefiniować plan bezpieczeństwa, a także ochrony zdrowia oraz zgodę na przejęcie kierowania budową. Na decyzję o zgodzie na budowę czeka się około czternastu dni o ile żadna ze stron nie wniesie sprzeciwu.