Fundamenty

33Ogólnie przyjęło się sądzić, że ściany budynku są najpotężniejszym elementem składowy całej konstrukcji. Oczywiście jest to prawda, ale nie można zapominać, że ściany nawet te najbardziej masywne nie mogłyby w należyty sposób spełniać swojej funkcji, gdyby od dołu nie były wspierane przez tak zwane fundamenty, a od góry nie posiadały odpowiedniego zabezpieczenia w postaci dachu. Z pewnością wszyscy słyszeli o fundamentach, ale niekoniecznie wiedzą, z czego one tak naprawdę są wykonywane. Otóż fundamenty budynków w zdecydowanej większości przypadków są wykonywane z betonu, dodatkowo wymieszanego z grubym kruszywem. Taka mieszanka jest bardzo twarda i pozwala na zabezpieczenie ścian budynku przed ewentualnym opadaniem. Każdy, kto zna się na budownictwie z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, że budynki różnią się między sobą głębokością fundamentów. Nie trudno się domyśleć, że najgłębsze i największe są fundamenty pod wielkimi wieżowcami. To właśnie w przypadku tych obiektów fundamenty muszą poradzić sobie z uniesieniem największego ciężaru konstrukcyjnego.