Historia

35Dzisiejsza technika, oferuje ludziom wiele rozwiązań. Wiele ciekawych propozycji oferuje nam współczesne budownictwo. Obok tradycyjnych technik budowlanych, do których zalicza się murarstwo, zaczynają być coraz bardziej znaczące takie nowe rozwiązania, jak natryskiwanie betonu lub montaż elementów prefabrykowanych. Pierwsze budynki ludzie tworzyli za pomocą łatwo dostępnych środków, jakie oferowała im natura. Były to gałęzie, torf lub glina. Prymitywne narzędzia, powalały im łatwo obrabiać te materiały. Dalszy postęp dał ludziom o wykorzystania cegły, które w swej pierwotnej formie były wyrabiane z gliny, a ich suszenie odbywało się w słońcu. Już około 6000 roku przed naszą erą miały swoje zastosowanie w Sumerze. W 3000 roku przed naszą erą wprowadzono bardziej złożone narzędzia, takie jak siekiera, piła i dłuto. Poprawiła się jakość budownictwa, gdyż można było pełniej wykorzystać dostępne materiały. Metalowe narzędzia umożliwiły ludziom większe działania w zakresie obróbki kamienia.