Lata 70.

27Budownictwo tak jak każda struktura, którą wymyślił człowiek, ulega zmianom i ulega modom. Ma to również odzwierciedlenie w budownictwie, które w przeciągu wieków stawało wobec różnych metamorfoz, od gigantycznych pałaców po bardzo skromne M3. W zasadzie, najbardziej wyjątkowy był dwudziesty wiek, który obfitował w wielkie zmiany w budowaniu, które wynikały z zachodzących na świecie zmian również na scenie politycznej. Lata siedemdziesiąte w naszym kraju, były swoistym następstwem systemu socjalistycznego oraz reżimu, który u nas tak właściwie nie zdążył wyrządzić zbyt wielkich szkód w przeciwieństwie do Rosji,  ale również odcisnął swoje piętno na polskiej historii. Budownictwo w okresie lat siedemdziesiątych to przede wszystkim bloki,  które powstawały w celu pomieszczenia nadpływających do miast ludzi ze wsi. Przykładem takiego bloku i życia jego mieszkańców, może być blok, jaki pojawił się w serialu Alternatywy 4 Jerzego Gruzy. Blokowiska były budowane bardzo szybko, często nie stosowano się do norm budowlanych.  Mieszkania w blokach były pełne usterek. Nie było wody, nie było również prądu, bo co chwila go wyłączano.