Miasta

34Kraje rozwinięte posiadają wiele uprzemysłowionych miast, które nie zawsze są do siebie podobne. Cechuje je bardzo zróżnicowane budownictwo o różnym natężeniu. Budownictwo takich miast jak Los Angeles zajmuje dosyć znaczący obszar. Inne do których zaliczyć należy Tokio stanowią bardziej zwartą strukturę. Rozwój miast postępował w czasie. Rozrastanie się miast w ich początkach, nie miało odbicia w umiejscowieniu ich dzielnic handlowych. Łatwy dostęp komunikacyjny był zarówno dla pracowników i klientów. To był pierwszy etap, który zapoczątkował powstawanie metropolii. Niektóre miasta są tradycyjną, wielkomiejską metropolią, którą charakteryzuje takie budownictwo jak drapacze chmur, muzea, hotele oraz typowe dla takich miast punkty. Brak przez obywateli środków pieniężnych, zmusza ich do mieszkania w starszych dzielnicach centralnych. Zamożniejsi obywatele mają możliwość osiedlania się na atrakcyjnych osiedlach na przedmieściach. Dostępność dróg jest doskonałym połączeniem komunikacyjnym.