Ogrzewanie

43Ogrzewanie mieszkania, jest jednym z podstawowych i warunków, które przyczyniają się do komfortu i zdrowia jego mieszkańców. Ludzie decydując się na budowę własnych domów, zwracają ogromną uwagę na ten aspekt. W typowej domowej instalacji centralnego ogrzewania, woda jest podgrzewana w specjalnie do tego przystosowanym kotle, który jest podgrzewany za pomocą oleju, gazu lub koksu. Gorąca woda przepływa przez grzejniki. One wprowadzają za pomocą wypromieniowania, ciepło do pomieszczeń. W budynkach mieszkalnych w miastach, gorąca woda pochodzi z miejskiej sieci centralnego ogrzewania. Przy pomocy rur, przesyła się ją do budynków mieszkalnych. Z reguły w takich instalacjach woda jest podgrzewana za pomocą węgla. Woda utrzymuje wysokie ciśnienie. System odpowiedniego rozplanowania rur w budynkach, rozprowadza wodę do okolicznych budynków. Rury mają średnicę około 20 cm. Układa się je za pomocą izolacji z wykorzystaniem włókna szklanego. Redukuje ten system utratę ciepła, podczas przesyłu.