Prawo

46Prawo zostało stworzone po to by wszyscy obywatele byli sobie równi. Dzięki niemu można stworzyć w miarę zgrane społeczeństwo, w którym wszyscy mają określone prawa jak i obowiązki. Przestrzeganie obowiązującego prawa gwarantuje spokój sumienia jak i względne bezpieczeństwo. Istnieje wiele działów prawa odnoszących się do różnych aspektów życia. Mamy również prawo związane bezpośredni z budownictwem. Jak nie trudno się domyślić ten dział prawa nosi nazwę prawa budowlanego. Jedna do wszelkich kwestii związanych z budownictwem i ogólnie z nieruchomościami odnoszą się naturalnie nie tylko przepisy wspomnianego prawa budowlanego, ale również inne przepisy dużo bardziej ogólne. Mamy, zatem w użyciu kodeks wykroczeń jak i kodeks karny. Niektóre przestępstwa mogą być ścigane z urzędu inne to kwestia rozpraw cywilnych. W budownictwie jak w życiu najlepiej przestrzegać wszelakich obowiązujących w danym czasie praw i nakazów. Gwarantuje to, że nie zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności karnej i tym podobnych.