Prawo

Codziennie komuś z nas potrzebny jest dobry adwokat Kraków. Warto wiedzieć szukając dobrego adwokata, że poczynając od  września 2016 roku zmienione zostały przepisy prawa, które dotyczącą dostępu do informacji o adwokatach i aplikantach adwokackich.. Do tej pory szukając informacji o tym, czy adwokat lub osoba, która się wobec nas, za adwokata podaje, jest w istocie adwokatem i posiada czynne prawo wykonywania zawodu, należało sięgnąć do Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie winny znajdować się, publikowane przez Okręgową Radę Adwokacką, listy wszystkich adwokatów mających prawo do wykonywania zawodu w danym okręgu. Także tam można było znaleźć aktualną listę obejmującą nazwiska aplikantów adwokackich. Po ostatniej zmianie przepisów prawa, Okręgowa rada adwokacka, nadal pozostaje jedynym organem, który  prowadzi listę adwokatów i aplikantów adwokackich, jednakże nie ma obowiązku publikacji tych informacji poza swoją, stroną internetową.  Tylko tam, na swojej stronie internetowej dostępnej, np. dla Warszawy, pod adresem http://www.ora-warszawa.com.pl/, Okręgowa rada adwokacka zobowiązana będzie udostępniać informacje o wpisanych na prowadzone przez nią listy, adwokatach i aplikantach adwokackich. Na liście tej, oprócz, imion i nazwisk adwokatów i aplikantów radcowskich, znajdziemy także numer pod jakim adwokat  wpisany został na listę ORA.

Na stronach Okręgowych  rad adwokackich znajdziemy także listę  prawników zagranicznych, działających w podległych okręgowym radom adwokackim, okręgach. To również wymóg znowelizowanego prawa, w tym o świadczeniu przez prawników zagranicznych, pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Te same przepisy prawa stanowią, że Okręgowa rada adwokacka zobowiązana jest do udostępniania list adwokatów i aplikantów adwokackich oraz prawników zagranicznych, Naczelnej Radzie Adwokackiej http://www.nra.pl. Żródło: USTAWA z dnia 26 maja 1982 r., Prawo o adwokaturze, Dz.U. 1982 Nr 16 poz. 124, Nowe brzmienie art. 49 wejdzie w życie z dn. 8.09.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *