Przyszłość radia

Przez kilka ostatnich lat na całym świecie pojawiła się ogólnodostępna telewizja satelitarna oraz Internet, w obliczu tego wiele osób zadaje pytanie o przyszłość starych środków masowego przekazu, do których zaliczyć można przede wszystkim stacje radiowe. Prasa i radio według niektórych stoją na straconej pozycji, ta pierwsza jest wielce niedoskonała pod względem szybkich aktualizacji, radio zaś nie daje odbiorcy tego co on chce zobaczyć najbardziej, obrazu wizualnego. O ile prasa jednak wciąż radzi sobie dobrze to sytuacji niektórych stacji radiowych jest wręcz dramatyczna. Przede wszystkim brakuje pieniędzy, czego przyczyną jest oczywiście brak słuchaczy, a co za tym idzie brak reklamodawców, którzy w większości przypadków są jedynym źródłem dochodów. Wszystko to sprawia, że dziś na scenie radiowej liczy się około pięciu stacji ogólnopolskich, które są także właścicielami popularnych lokalnie mniejszych stacji. Ich przyszłość z racji na prywatne finansowanie jest bezpieczna, w przeciwieństwie do stacji finansowanych z budżetu państwa.