Radio

Wielu ludzi wciąż słucha na co dzień radia, w którym szuka relaksu, wypoczynku i oderwania się od ciężkich, czasem monotonnych zajęć każdego dnia, czy jednak te osoby wciąż czują radość trafiając na słuchowiska radiowe, których rokrocznie mamy coraz mniej? O tym czym jest słuchowisko radiowe uczy się dziś już w szkole podstawowej, często zadając nagranie takowego jak pracę domową. Powszechnie uważa się je za jeden z elementów wchodzących w skład programu stacji radiowej, czy jednak wciąż możemy je tam znaleźć, a jeśli nawet, to czy jeszcze ktokolwiek ich słucha? Faty nie są jednak optymistycznie dla samych twórców słuchowisk. Ich popularność jest obecnie znikoma, a atrakcyjność znajduje się na liście bardzo daleko za telewizją czy Internetem. Powoli musimy godzić się z tym, że słuchowiska radiowe stanowią część radiowego programu, którą słuchacze wrzucają do koszyka z podpisem- przeżytek. Dziś nawet słuchowiska, które opisują historie przekazywane słuchaczom od lat nie są w stanie fascynować nikogo, pora więc chyba pożegnać się z nimi raz na zawsze.