Stal

11Ludzie wykorzystują wiele materiałów. Żelazo oraz jego główny stop, do którego zalicza się stal to najczęściej wykorzystywane materiały. Stal ma zadziwiającą wytrzymałość. Jest to produkt, z którego wykonuje się w zaawansowanym budownictwie, szkielety drapaczy chmur. Piękny zabytek kulturalny, jakim jest wieża Eiffla to konstrukcja zbudowana z żelaza zgrzewnego, które zostało wytworzone z tak zwanej surówki żelaznej. Żelazo otrzymuje się z rudy grzejąc je razem z koksem. Do mieszanki jest dodawany kamień wapienny, który ma za zadanie pomoc w tak zwanym odżużlaniu. Żelazo, które wychodzi z wielkiego pieca ma wiele zanieczyszczeń, do których należy węgiel, siarka, fosfor lub krzemiany. Stal to ważny element, który ma zastosowanie w wielopiętrowym budownictwie. Ogromne konstrukcje takich budynków opierają się w głównej mierze e szkieletów, które składają się ze stalowych dźwigarów. Jest to bardzo wytrzymały element, który jest spoiwem tak ogromnego przedsięwzięcia jakim są drapacze chmur.