Szukając adwokata

Z naszym tekstem z pewnością znajdziesz adwokaci poznań. Pomoc adwokata jest szczególnie przydatna podczas procesu sądowego, a konkretnie podczas samej rozprawy. Prawo bowiem ustanawia rozliczne gwarancje dla oskarżonego czy też pozwanego, które mają ułatwić mu rzetelne przedstawienie wydarzeń, Jedną z nich jest prawo sądu do powołania biegłego, który może rozpatrzyć kwestie, które są na tyle specjalistyczne, że wykraczają poza zakres ogólnej wiedzy, znanej sądowi czy stronom z doświadczenia życiowego. Biegły zeznaje następnie przed sądem. Jednak nie jest to jedyna gwarancja. Stron, która nie jest zadowolona z wyroku sądu, może złożyć odwołanie lub zażalenie. Odwołania wnosi się od wyroków, a zażalenia od postanowień, które są werdyktami sądowymi, które rozstrzygają sprawę w inny sposób niż merytorycznie. Postanowienia są szczególnie popularne w prawie administracyjnym. Mówi o nich kodeks postępowania administracyjnego. Odwołania składa się do sądu II instancji. Natomiast wyrok tego sądu jest już ostateczny. W wyjątkowych przypadkach prawo dopuszcza możliwość złożenia kasacji do Sądu Najwyższego. Jednak należy pamiętam, że nie dotyczy ona meritum sprawy. Można składać kasację tylko wtedy, kiedy strona jest przekonana co do tego, że sąd II instancji popoełnił poważne błędy w procedurze przeprowadzania procesu i miało to znaczący wpływ na jego przebieg. Takim błędem może być na przykład odmowa przesłuchania świadka, który ze względu na swoją wiedzę mógł wnieść bardzo dużo do sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *