Transport

3Nie każdy wie jak ważną rolę dla transportu odgrywa budownictwo. Przed wiekami transport był dokonywany za pomocą siły poci sągowej zwierząt oraz siły ludzkich mięśni. Był on niezwykle powolny. Obecnie możliwości w tej dziedzinie się rozwinęły. Nowoczesne porty, posiadają specjalne dźwigi, które są wykorzystywane do przeładunku kontenerów. Budownictwo pozwoliło wyposażyć porty w wyspecjalizowane możliwości. Porty znajdują się w łatwo dostępnych zatokach, głównie w sąsiedztwie ważnych ośrodków przemysłowych. Kolej to kolejne rozwiązanie do przewożenia dużych objętościowo i ciężkich towarów. Budowa gęstych sieci połączeń pozwoliła utworzyć dogodny sposób przewożenia potrzebnych surowców. Transport samochodowy, który jest dobrym rozwiązaniem do stosunkowo małych objętościowo towarów, to kolejny sukces osiągnięty dzięki budownictwie. Do jego rozwoju przyczyniła się też bardzo prężna rozbudowa sieci dróg. Sprawiło to także wzmożony ruch pasażerski. System autostrad rozładowują ruch kołowy.