Woda

5Dziś nowoczesne mieszkania nie wyobrażają sobie sprawnego funkcjonowania bez zaopatrywania w wodę. Kiedyś ludzie polegali na tym co znaleźli w rzekach lub jeziorach. Dzisiejszy rozwój przemysłowy oraz duży rozrost populacji ludzkiej sprawił, że stosuje się ścisłe nadzory nad dostawą wody. Nowoczesna technika współpracująca z rozwiniętym budownictwem w wielu zakresach, daje możliwość przepływu wody od momentu miejsca jej ujęcia, do wodociągów w budownictwie. Jej droga przebiega rozbudowane stacje pomp, zbiorniki retencyjne, wlot i wylot wody. Przechodzi też szereg technologii zanim trafi do naszych domów. Wodę się uzdatnia, przepływa przez urządzenia do chlorowania oraz pompy głębinowe zanim trafi do zbiorników z czystą wodą. Choć jej proces jest bardziej skomplikowany jej wieloetapowe procesy pozwalają nam cieszyć się we własnych domach z jej dobrodziejstw. Nie musimy jak ludzie w dawnych czasach czerpać jej z okolicznych strumieni czy koryt, zastanawiając się czy jest dobra i czysta.