Wycena

17Każda osoba sprzedające nieruchomość powinna zatroszczyć się o jej wycenę przez specjalistę, czyli w tym wypadku rzeczoznawcę majątkowego. Pozwoli to na sprawiedliwe ocenienie wartości danej posiadłości. Jednak na jakiej zasadzie dana nieruchomość podlega wycenie? Rzeczoznawcza zazwyczaj używa jednej z trzech najpopularniejszych metod, takich jak porównywanie parami, gdzie nasza nieruchomość zostaje zestawiona z inną i porównana jest ona z tą drugą. W tym wypadku konieczna jest oczywiście znajomość cen transakcyjnych nieruchomości porównywalnych z tą wystawioną na sprzedaż oraz znajomość ich cech, które mają wpływ na wysokość ceny. Innymi metodami są na przykład korygowanie ceny średniej czy analiza średniej statystycznej rynku. Zanim ocenie zostanie poddana konkretna nieruchomość, rzeczoznawca w pierwszej kolejności dokonuje właśnie analizy rynku nieruchomości. Tutaj brane są pod uwagę tylko nieruchomości, których cena kupna – sprzedaży nie odbiega od średniej cen, które uzyskiwane są na rynku.