Zagadnienie pracy w prawie polskim

Szukasz adwokat prawo pracy? Przeczytaj poniższy artykuł. Może on ułatwić twoje poszukiwania. Nie każdy z nas jest prawnikiem i orientuje się w często zawiklanych kwestiach proceduralnych, jak i merytorycznych, składających się na różnorodne przepisy i unormowania prawne. Dodatkowym problemem jest fakt, że w rozmaitych gałęziach prawa występuje różny stopień skodyfikowania. Przykładowo, prawo administracyjne jest skodyfikowane bardzo nisko. Występuje tam tylko jeden jednolity akt, jakim jest kodeks postępowania administracyjnego. Normuje on dość drobiazgowo zasady postępowania urzędów i sądów administracyjnych, aż po takie zagadnienia, jak doręczenie decyzji czy wezwania do sądu stronie w przypadku, kiedy jest to utrudnione albo niemożliwe ze względu na unikanie przez nią spotkania z doręczycielem. Natomiast resztę prawa administracyjnego tworzy cała plątanina ustaw, rozporządzeń i aktów prawa miejscowego, których nie można ujednolicać. Nie da się tego zrobić, ponieważ prawo administracyjne musi być dostosowane do warunków miejscowych, aby mogło sprawnie działać. Tym też odróżnia się choćby od prawa cywilnego, które ze swojej natury jest instrumentem ujednolicania stosunków prawnych, normując na przykład ogólne zasady zawierania umów i sankcje w przypadku, gdyby jedna ze stron naruszyła ich postanowienia, czy też określając zasady dziedziczenia, które na całym terytorium kraju powinny być jednolite. Tego wymaga zresztą zasada jasności prawa. Także prawo pracy ma jeszcze wiele kwestii nieujednoliconych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *