Zatrudnienie w telewizji

Praca na szklanym ekranie jest źródłem popularności i sporych pieniędzy, jednak niektórzy wolą spełniać swoje rzeczywiste pasje i wybierają pracę w radiu. Wybór tego co będziemy robić w życiu to bardzo trudna decyzja. Nie jeden powie, że fundamentalna dla naszego przyszłego życia. Oczywiście najlepiej będzie, gdy zdecydujemy robić w życiu to co kochamy. Wtedy wyjście do pracy każdego dnia, nie będzie katorgą, tylko kolejnym miłym doświadczeniem. Praca w telewizji, to marzenie wielu ludzi. Jak jednak widać ich realizacji mogą doczekać się nieliczni. Posada prezentera telewizyjnego nie jest pisana każdemu. Aby ją otrzymać trzeba spełnić określone kryteria i mieć jeszcze trochę przysłowiowego szczęścia. Nienaganna sylwetka, świetna dykcja i opanowanie, to najważniejsze cechy dobrego prezentera. Teoretycznie łatwiej otrzymać pracę w radiu, gdyż tam mowa ciała nie odgrywa żadnego znaczenia. Tam liczy się tylko nasz głos i to jak potrafimy się nim posługiwać. Jednakże każdy kto pracuje w radiu musi mieć umiejętność barwnego opowiadania zdarzeń. W końcu słuchacz nie ma do dyspozycji obrazu i jest tylko skazany na nasz głos. Jak więc widać zarówno praca w radiu i telewizji stawia przed nami określone wymagania i decyzja powinna być ściśle uzależniona od naszych predyspozycji.